Disclaimer

Volledige licentie

De data in de Databank Octrooilicenties op deze website is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0).

Dit betekent dat het een ieder vrij staat de data te delen en te bewerken zolang de gebruiker de maker van de data vermeldt, een link naar de licentie plaatst en aangeeft of de data veranderd zijn. Dit mag echter niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met werk dat voortkomt uit het hergebruik van de data.

Geen aanvullende restricties

Er mogen geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toegepast worden die anderen juridisch beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Geen rechten aan ontlenen

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

De Databank Octrooilicenties is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten in de opgevraagde data. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van hergebruik van de opgevraagde data, zoals veroudering van de data.

Service menu right