Hoe werkt het?

Interessant octrooi gevonden – en dan?

U kunt via diverse zoekvelden zoeken naar voor u interessante octrooien. Als u een interessant octrooi heeft gevonden dan klikt u dit aan. U krijgt o.m. te zien:

  • Informatie over dit octrooi: octrooinummer, titel van het octrooi

  • Een link naar de octrooipublicatie in octrooidatabanken

  • Contactgegevens van de octrooihouder / licentieverstrekker

Via de opgenomen links naar het Octrooiregister, Espacenet en EPO register kunt u meer gedetailleerde informatie over de octrooien bekijken. Zo kunt u bijvoorbeeld tekeningen van de techniek opvragen en zien voor welke landen het octrooi geldig is.

Via de getoonde contactgegevens kunt u zelf contact opnemen met de octrooihouder. Octrooicentrum Nederland treedt niet op als bemiddelaar.

Licentieovereenkomst getekend - en dan?

Als de octrooihouder en de geïnteresseerde partij een octrooilicentieovereenkomst sluiten dan is het vooral voor de licentienemer verstandig om de licentie in te laten schrijven in het openbare Octrooiregister. Op deze manier ontstaat derdenwerking. Dat betekent dat als de licentiegever (octrooihouder) zijn octrooi verkoopt, de koper de licentie moet respecteren.

De inschrijving gebeurt meestal bij verkorte akte, zodat er niets voor onbevoegden zichtbaar is over de inhoud van de afspraken. De verkorte akte kunt u per post sturen naar:

Octrooicentrum Nederland
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag

Informatie over de vereisten van inschrijven van een licentie in het Octrooiregister is te lezen in hoofdstuk 11 van de leidraad Inschrijvingen in het Octrooiregister.

Service menu right