Een octrooi plaatsen

Hoe kan ik mijn octrooi op laten nemen in de Databank Octrooilicenties?

Het laten opnemen van octrooien in de databank is gratis. Dit is mogelijk voor zowel octrooihouders, als voor mensen die een Nederlands octrooi hebben aangevraagd.

U bent octrooihouder

Heeft u één of meerdere octrooien die u wilt laten opnemen in de databank?

 1. Vul per octrooi een Verklaring licentiebereidheid (pdf) in. In het Nederlands Octrooiregister kunt u zien welke gegevens bij ons bekend zijn. Om uw aanvraag te kunnen verwerken moeten het octrooinummer en de ingevulde gegevens over de octrooihouder overeenkomen met de gegevens uit het Octrooiregister.

  Vermeld op het formulier met wie geïnteresseerden contact kunnen opnemen. Belangrijk is dat de gegevens van de contactpersoon compleet zijn.

 2. Onderteken de verklaring met alle octrooihouder(s). Zonder deze handtekening(en) kunnen wij uw octrooi niet in de databank opnemen.

 3. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring naar:

  Octrooicentrum Nederland
  Postbus 10366
  2501 HJ Den Haag

  Wij zorgen ervoor dat uw octrooi wordt opgenomen in de databank.

U heeft een octrooiaanvraag ingediend

Heeft u een octrooiaanvraag ingediend voor het Nederlands grondgebied en is deze nog niet verleend? Dan kunt u wel alvast aangeven dat u uw octrooi wilt laten opnemen in de Databank Octrooilicenties. Dit kan via het formulier Verklaring licentiebereidheid (pdf). Volg hierbij de hierboven genoemde stappen. Omdat u nog geen octrooinummer heeft, vult u het aanvraagnummer in. Dit nummer vindt u in de bevestigingsbrief van uw octrooiaanvraag.

Wijziging doorgeven

Zijn uw contactgegevens veranderd of wilt u uw octrooi uit de Databank Octrooilicenties verwijderen? Dan kunt u dat aangeven via het formulier Verklaring licentiebereidheid (pdf).

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland:
(088) 602 66 60

Service menu right