Open data

We bieden de gegevens van de Databank Octrooilicenties aan als een open data bestand. Binnenkort treft u hier de link aan naar onze data bron in open data format. Een gebruiker is vrij om deze data te delen en te bewerken. Andere partijen zijn dan ook vrij om de databank door te ontwikkelen tot een echte marktplaats voor technologie-uitwisseling.

De data in de Databank Octrooilicenties is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0). Wilt u de gegevens uit de Databank Octrooilicenties gebruiken? Dan gelden een aantal voorwaarden:

  • Vermeld dat de gegevens afkomstig zijn van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO.nl.

  • Plaats een link naar de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0) en geef aan of de data veranderd zijn.

  • U mag niet de indruk wekken dat Octrooicentrum Nederland instemt met het werk dat voortkomt uit het gebruik van de data.

In de disclaimer vindt u meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de gegevens van de Databank Octrooilicenties.

Heeft u vragen over het gebruik van de dataset of heeft u plannen een nieuwe dienst te ontwikkelen met de gegevens van de Databank Octrooilicenties dan horen wij dat graag van u. U kunt contact opnemen met de Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland (088) 602 66 60.

Service menu right