Zoeken in databank

Met behulp van de zoekvelden kunt u op verschillende manieren naar octrooien in de databank zoeken. De meest gebruikte manier van zoeken is op trefwoord (Nederlands en Engels). U kunt ook zoeken met zogeheten classificatiecodes.

Zoeken op trefwoorden

Bij het zoeken op trefwoorden kunt u een sterretje of asterisk (*) gebruiken. Voorbeelden: ‘*stone’ levert ‘stone’ op, maar ook ‘sandstone’. ‘*ston*’ levert op: ‘stone’, ‘sandstone’, maar ook ‘piston’. U kunt ook meerdere zoekvelden tegelijk gebruiken. Wilt u een overzicht van alle octrooien in de databank? Vul dan alleen een sterretje in bij dit zoekveld.
Let erop dat het resultaat van deze zoekmethode vaak niet compleet is. Octrooien die wel relevant zijn maar niet uw trefwoord bevatten, staan bijvoorbeeld niet in de resultatenlijst.

Beter zoeken met IPC-klasse

Zoeken met zogeheten classificatiecodes (IPC-klasse) levert betere zoekresultaten op dan alleen zoeken met trefwoorden. Een IPC-klasse is een code die het onderwerp van het octrooi aanduidt. Deze codes zijn voor alle octrooidatabanken wereldwijd hetzelfde. De juiste IPC-klasse vindt u door eerst met zoekwoorden te zoeken naar relevante octrooien. In deze octrooidocumenten staan de octrooiklassen genoemd waar nog meer octrooien te vinden zijn over hetzelfde onderwerp . Vul de IPC-code die u hebt gevonden in bij het zoekveld ‘IPC-klasse’. Zo krijgt u meer en betere zoekresultaten.

Resultaat

De ingevulde zoekvelden leveren een lijst met octrooien op die voor u interessant kunnen zijn. Welke informatie u uit deze octrooien kan halen leest u op de pagina ‘ Hoe werkt het ’.

Hulp bij zoeken

Hebt u hulp nodig bij het zoeken in de databank? Neem dan contact op met de Publieksvoorlichting van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): 088 042 66 60.

Service menu right

Service menu right